Red house with snowing in pine forest at winter

Miljødirektoratets nye regler har tatt en avgjørelse – bruk av musegift utendørs er nå forbudt. Dette har ført til endringer i rottejegeres metoder, og setter lovgivning om musegift i et nytt lys.

Nye regler for skadedyrbekjempelse utendørs

Frem til nylig var bruk av muse- og rottegift en populær metode for både private og profesjonelle skadedyrbekjempere. Bekjempelsesmetoden har vært nødvendig for å forhindre at disse skadedyrene sprer smitte til mennesker og skader materiell. Men, det nye forbudet mot musegift utendørs har ført til at man nå må tenke alternativt.

Farene ved musegift utendørs

På bakgrunn av det faktum at rottene representerer en fare for både miljøet og for brukerne, har Miljødirektoratet introdusert nye regler. Disse giftstoffene er resistente, de har lang levetid i naturen og de hoper seg opp i levende organismer. Det er funnet rester fra disse giftene i rovfugl, noe som kan forklare redusert bestand av hubro i Norge.

Naturlige alternativer til musegift

Med det nye forbudet mot giftige stoffer utendørs, blir det viktigere enn noensinne å utvikle og adoptere naturlige alternativer til musegift. For eksempel kan musefeller utendørs være et effektivt alternativ for et miljøvennlig og humane metode for musbekjempelse.

Trygge metoder for musebekjempelse

Når du ønsker å kvitte deg med mus og rotter utendørs, kan du plassere musefeller der musene ferdes mest. Dette kan være langs vegger, i nærheten av matkilder eller i områder hvor du tidligere har observert mus. Husk på sikkerhet, og plasser fellene på en høyde utilgjengelig for barn og kjæledyr.

Regler for bruk av musegift utendørs

Det er viktig å følge de nye reglene for bruk av musegift. Disse inkluderer blant annet:

  • Gift til bekjempelse av mus er kun godkjent til privat bruk innendørs. Produkter for rottebekjempelse er forbeholdt profesjonelle brukere.
  • Åtestasjonene skal være solide og ha en lukkemekanisme som gjør dem vanskelig å åpne for barn. Åtestasjoner for andregenerasjonsstoffer skal ikke kunne åpnes.
  • Åtestasjonene bør ha et kikkehull slik at det er mulig å kontrollere om åtet er spist.

Beskyttelse av miljøet mot musegifter

Å ha musefeller ute rundt huset kan være en effektiv måte å hindre mus fra å komme inn i huset ditt. Mus har ganske kort aksjonsradius, og hvis du har feller på utsiden av huset eller hytten, vil nok musen gå i fellen før den kommer seg inn. Dette er derfor en anbefalt metode for de som ikke kan lykkes med musetetting på grunn av mange inngangspunkter for mus.

Konklusjon

Nye regler om forbud mot musegift utendørs krever endring i hvordan vi bekjemper skadedyr. Det blir stadig mer aktuelt å finne trygge og miljøvennlige alternativer, som bruk av musefeller utendørs. Husk at beskyttelse av miljøet og trygg bruk er vår høyeste prioritet i kampen mot mus og rotter.

forbud mot bruk av musegift utendørs

Slutt på musegift utendørs: Nye regler truer rottejegeres metoder – Slik bekjemper du skadedyrene lovlig