Viktigheten av Energisparing for Bedrifter

Energisparing er et viktig aspekt for bedrifter, både store og små. Uavhengig av hvilken bransje du jobber i, er det alltid potensial for å redusere energikostnadene. Til tross for dette, kan mange bedrifter oppleve utfordringer med å optimalisere energibruken sin.

Hva er rollen til en energikonsulent?

Dette er hvor en energikonsulent kommer inn i bildet. En energikonsulent har det overordnede ansvaret for å se på mulighetene for energieffektivisering og bærekraftige energiaalternativer.

Hvordan kan din bedrift spare penger med energirådgivning?

Med riktig energiplanlegging, og veiledning om nødvendige energitiltak, kan en energikonsulent hjelpe din bedrift med å redusere energikostnadene betydelig. Faktisk, uavhengig av størrelsen på bedriften din, kan vi nesten garantere at det finnes et betydelig potensiale for energisparing og reduksjon av energikostnader i bygget ditt.

Nødvendigheten av Energikartlegging

Så, hvordan starter denne prosessen? Den første tingen å gjøre er en full Energikartlegging for borettslag. En grundig energikartlegging gir verdifull informasjon om bygningens tilstand, funksjonsgrad og ikke minst innsparingspotensial. Dette kan omfatte både teknisk gjennomgang og en vurdering av de store energiforbrukerne i bygget.

Tiltak for å redusere strømregningen i næringsbygg

Når analysen er fullført, vil en serie med tiltak foreslås. Disse tiltakene kan inkludere:

  • Justering av innendørs belysning og installasjon av sensorer for automatisk lysstyring
  • Bytte til energieffektive LED-lys
  • Optimalisering av temperaturen innendørs
  • Reduksjon av unødvendig utendørs belysning
  • Vedlikehold og justering av ventilasjonssystemer

Nytte av støtteordninger

I tillegg til disse direkte tiltakene, kan det være mulig å dra nytte av støtteordninger som Enova støtte til energikartlegging. Disse ordningene kan dekke deler av kostnadene forbundet med energieffektivisering og kan være en fantastisk ressurs for bedrifter som ønsker å utføre større energioptimaliseringer.

Konklusjon

Energirådgivning kan være en fantastisk ressurs for bedrifter som ønsker å redusere energikostnadene. Ikke bare kan dette spare penger, men det kan også spille en viktig rolle i å drive bedriften din på en mer bærekraftig og miljøvennlig måte. Ved å ta de nødvendige skrittene for å identifisere og implementere energitiltak, kan både store og små bedrifter dra nytte av betydelig energibesparelse.

Hva er en energirådgivers ansvar?

En energirådgiver er en sentral fagperson for både eiere av bygg og bolig, som sitter med kompetanse til å kunne vurdere en større energioptimalisering eller oppgradering av bygget ditt. En energirådgiver gir råd tilpasset din situasjon og veiledning rundt nødvendige energitiltak.

Hva kan energirådgivning for bedrifter bidra med?

Uavhengig hva din bedrift tilbyr eller hvilken størrelse dere tilhører kan vi nesten garantere at det finnes et betydelig potensiale for energisparing og reduksjon av energikostnader i bygget deres.

Hvorfor er energikartlegging viktig for bedrifter?

Vanskelig å få oversikt over bygningsmassens tilstand og vite hvor du skal sette inn tiltak? Da kan du få hjelp av energiingeniører, som avdekker hvor du kan spare strøm og forteller deg hvordan du kan gjøre det. Ikke minst – du får vite akkurat hva det vil koste.

Hva innebærer en energikartlegging?

En energikartlegging gir verdifull informasjon om bygningsmassens tilstand, funksjonsgrad og ikke minst innsparingspotensial. Er det usikkerhet om hvordan driftssystemet fungerer, eller hvilke energifeller som drar opp kostnadene? En energikartlegging gir både svar og tiltaksforslag.

Hvilke tiltak kan garantert redusere strømregningen for næringsbygg?

Store næringsbygg har ofte høyt energiforbruk. Den gode nyheten er at det finnes tiltak du kan gjøre for å være et steg foran vinterkulde og sjokkpriser. Her får du noen eksperttips som raskt kan hjelpe deg å realisere kostnadskuttene.

Hva er noen enkle tiltak for å spare strøm i næringsbygg?

– Skru ned belysningen innendørs og skru av lyset etter deg

– Bytt ut lysrør til LED-lys

– Juster til riktig temperatur

– Skru av utendørlys og store logoskilt

– Senk ventilasjonen

Hvilke støtteordninger finnes for energieffektivisering i yrkesbygg?

Enova har lansert nye støtteordninger for yrkesbygg. Ordningene skal øke omfanget av og få fart på energieffektivisering i eksisterende yrkesbygg. Først kan man få støtte til å kartlegge energitilstanden. Støtten kan dekke inntil 50 % av kostnadene eller maksimalt 400.000 kr. Deretter kan man få investeringsstøtte for å forbedre energitilstanden til bygget med mer enn 20 %. Støtten kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner.

TERMOENERGI NORGE AS
Leif Weldingsvei 13
3208 Sandefjord

TERMOENERGI NORGE AS